Monday, February 28, 2011

கல்வித்துறையில் கணினிநுட்பம்

எஸ்.எஸ்.என் எஞ்சினியரிங் கல்லூரி மாணவர்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட TEDxSSN ஒரு நாள் நிகழ்வில் நான் கலந்துகொண்டு பேசியதன் வீடியோ:

12 comments:

 1. அன்பின் பத்ரி

  தாங்கள் பங்கேற்ற "நீயா நானா"வின் (விலைவாசி ஏற்றம் தொடர்பானது) சலனப்படங்கள் இதோ. ( Part 05ல் வருகிறது)

  அன்புடன்
  வெங்கட்ரமணன்

  ReplyDelete
 2. Very realistic, very appropriate speech (even today). Most needed for Indian kids, the very reason why I moved away from India (for the sake of my kids, although I was stamped as below average). I would be grateful to be given an opportunity to contribute this cause in some form or other.

  ReplyDelete
 3. யோவ் பத்து, சூப்பர் point. நமக்குள் காம சோமா-ன்னு ஒரு சில misunderstanding இருந்தாலும், உங்களுடைய சமுதாய பார்வை மிக தேவையானது, மிக நல்லது. Although Nintendo was a the first company to produce games, they were pushed back by mighty Play Station 2 and 3 followed by XBox from Microsoft. A radical thinking from Nintendo gave birth to Wii which is now being sold more than Xbox and Playstation put together. The very reason is that they uncovered the untold need of the gamers. In other words they closed the gap between the virtual world and reality by making virtual into reality. And today, Nintendo's capital of 53 bn is much much higher than Sony's (which has their own game console, tv etc). Your speech was focused towards uncovering the needs of millions of students, the future generations. Very well done. Let us do something about it. Let us change it. Let us re-invent the WII in the realm of education in India.

  ReplyDelete
 4. Hello Mr.Badri,

  Really good thinking . But how we can start this at-least with our kids level.

  Thanks,
  Seenivasan
  Bangalore

  ReplyDelete
 5. நல்ல ஒளி/ஒலி அமைப்புடன் இருந்தது இந்த வீடியோ.
  உங்கள் ஐடியா கொஞ்ச பேரையாவது யோசிக்க வைத்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.

  ReplyDelete
 6. பத்ரி,
  பெட்டிக்கு வெளியேயான நல்ல யோசனை.
  ஆனால் செயல்படுத்துவதற்கு வலிமையான தலைமையும்,திறமையான ஆசிரியர் குழுவும்,நிர்மாணச் செலவுகளுக்கான பணமும் அவசியம்....
  எல்லாம் ஒன்று கூடி வருமானால் மிக மிக அருமையான திட்டம்...

  ReplyDelete
 7. தொடர்புடைய Kevin Kellyவின் (Wired.com) What Books Will Become இடுகையும் கவனத்திற்குரியது!

  //This hybrid of movies and books will require a whole set of tools we don't have right now. Presently it is difficult to browse moving images, or to parse a movie, or to annotate a frame in a movie. Ideally we'd like to manipulate kinetic images with the same facility, ease and power that we manipulate text -- indexing it, referencing, cut and pasting, summarizing, quoting, linking, and paraphrasing the content. As we gain these tools (and skills) we'll make a class of highly visual books, ideal for training and education, which we can study, rewind, and study again. They will be books we can watch or TV we can read.//

  //Particularly books with moving images. We don't have a word for these yet. Books with lots of still pictures we call picture books or coffee-table books or art books. But there's no reason images in digital books must remain static. And no reason to think that are movies. On a screen we can marry text and kinetic images, one informing the other. Text inside of moving images as well as images inside of text. A few interactive diagrams produced by the New York Times and Washington Post have come closest to this marriage of word and movement.//

  //cut-and-pasting text easily, or to copy large sections of a book, or to otherwise seriously manipulate the text. But eventually the text of ebooks will be liberated, and the true nature of books will blossom. We will find out that books never really wanted to be telephone directories, or hardware catalogs, or gargantuan lists. These are jobs that websites are much superior at -- all that updating and searching -- tasks that paper is not suited for. What books have always wanted was to be annotated, marked up, underlined, dog-eared, summarized, cross-referenced, hyperlinked, shared, and talked-to. Being digital allows them to do all that and more.//

  //Reading becomes more social. We can share not just the titles of books we are reading, but our reactions and notes as we read them. Today, we can highlight a passage. Tomorrow we will be able to link passages. We can add a link from a phrase in the book we are reading to a contrasting phrase in another book we've read; from a word in a passage to an obscure dictionary, from a scene in a book to a similar scene in a movie. (All these tricks will require tools for finding relevant passages.) We might subscribe to the marginalia feed from someone we respect, so we get not only their reading list, but their marginalia -- highlights, notes, questions, musings.//

  //Think of Wikipedia as one very large book --Most of its 27 million pages are crammed with words underlined in blue, indicating those words are hyperlinked to concepts elsewhere in the encyclopedia. Wikipedia is the first networked book. In the goodness of time as all books become fully digital, every one of them will accumulate the equivalent of blue underlined passages as each literary reference is networked within that book and all other books. This deep rich hyperlinking will weave all networked books into one large meta-book, the universal library. Over the next century, scholars and fans, aided by computational algorithms, will knit together the books of the world into a single networked literature. A reader will be able to generate a social graph of an idea, or a timeline of a concept, or a networked map of influence for any notion in the library. We'll come to understand that no work, no idea, stands alone, but that all good, true and beautiful things are networks, ecosystems of intertwingled parts, related entities and similar works.//

  ReplyDelete
 8. A Ted video today related to the same.
  http://www.youtube.com/watch?v=LV-RvzXGH2Y&feature=player_embedded
  How interactive & content rich, a book can be!

  Regards
  Venkatramanan

  ReplyDelete
 9. Related:
  http://craigmod.com/journal/post_artifact/

  Everyone asks, ‘How do we change books to read them digitally?’ But the more interesting question is, ‘How does digital change books?’ And, similarly, ‘How does digital change the authorship process?’

  With digital impermanence (a new kind of ephemerality) comes two concepts key to the future of storytelling and books:

  We can continuously develop a text in realtime, erasing the preciousness imbued by printing. And because of this ...
  Time itself becomes an active ingredient in authorship (in contrast to authorship happening in a seemingly timeless place, a finished product suddenly emerging).
  Wikipedia is a fully realized example of how digital drastically affects authorship. By creating a system that allows collective edits in real-time, Wikipedia has embedded iterative writing into its foundation. Nothing on that site is precious. No letter, word, sentence or article is immune to reconsideration. And yet, by tracking changes on a micro scale, they’ve built trust around a continuously evolving system.

  Consider the physical analog to Wikipedia — the encyclopedia set. In the early naughts, it would have been difficult to imagine that a website written and edited by hundreds of thousands of people, constantly mutating, could have possibly formed the replacement for that dusty set of leather bound books on your bookshelf. And yet, not only has Wikipedia replaced the physical encyclopedia for many of us, but it’s surpassed it in usefulness, quality, timeliness6 and perhaps most significantly, convenience. The core editorial ethos of the physical encyclopedia still informs Wikipedia, but the ways in which content is created, shared, and edited are born from digital.

  Take a set of encyclopedias and ask, “How do I make this digital?” You get a Microsoft Encarta CD. Take the philosophy of encyclopedia-making and ask, “How does digital change our engagement with this?” You get Wikipedia.

  ReplyDelete
 10. Health care and education, in my view, are next up for fundamental software-based transformation. My venture capital firm is backing aggressive start-ups in both of these gigantic and critical industries. We believe both of these industries, which historically have been highly resistant to entrepreneurial change, are primed for tipping by great new software-centric entrepreneurs
  Why Software Is Eating The World

  Regards
  Venkatramanan

  ReplyDelete
 11. Digital publishing: How it will evolve in 2014 and beyond-GigaOM and a related facebook post

  Posting it here to serve as a consolidated page for digital-publishing-trends.

  Regards
  Venkatramanan

  ReplyDelete