Monday, July 28, 2003

பொன்விழி பற்றிய விமரிசனம்

நான் தமிழோவியம் இணைய இதழில் எழுதி வெளிவந்த பொன்விழி தமிழ் OCR பற்றிய கட்டுரையின் சுட்டி இதோ. இதனை சற்று விரிவாக்கி, இன்னும் சில உதாரணங்களோடு இந்தப் பக்கத்தில் இடுகிறேன் (இந்த வாரக் கடைசியாகலாம்.).

No comments:

Post a Comment