Wednesday, December 08, 2004

கிழக்கு பதிப்பகம் பற்றி தி ஹிந்துவில்

இன்றைய மெட்ரோ பிளஸ் - சென்னை துணையிதழில் பார்க்க:

Passion for the printed word

9 comments:

 1. ரொம்ப நல்லா பேட்டி வந்துருக்கு...வாழ்த்துக்கள் பத்ரி & ஷங்கர்!
  - அருண் வைத்யநாதன்

  By: Arun

  ReplyDelete
 2. பத்ரி, வாழ்த்துக்கள். கிழக்கு மேன்மேலும் ஒளிவிட, தமிழ் புத்தக உலகில் புரட்சிகளை ஏற்படுத்திட, உங்களுக்கும் சத்யாவிற்கும் அன்பான வாழ்த்துக்கள்.

  - அலெக்ஸ்

  ReplyDelete
 3. எனது மறுமொழியில் சத்யா என்று சொல்வதற்குப் பதில் ஷங்கர் என்று தவறுதலாய் பதிந்து விட்டேன்..மன்னிக்கவும்!
  வாழ்த்துக்கள் பத்ரி & சத்யா!

  By: Arun

  ReplyDelete
 4. Badri

  I was very happy to read your interview in
  the Hindu.

  R.Pathmanabhan

  By: R.Pathmanabhan

  ReplyDelete
 5. ˘̢,

  ¬Ä¢×ð À¼í¸Ç¢ý ¾¨ÄôÒ¸¨Ç ¨ÅòÐ, À¾¢ôÀ¸ò¾¡÷¸Ç¢ý ¿¢¨Ä¨Â Å¢Ç츢¢Õó¾Ð ú¢ìÌõÀÊ þÕó¾Ð. ¯í¸û À¾¢ôÀ¸ò¾¢ø Òò¾¸ ¬º¢Ã¢Â÷¸Ùì¸¡É Ã¡Âøʨ ÓýɧÁ ¦¸¡ÎòÐŢΞ¡¸ ÌÈ¢ôÀ¢ðÊÕó¾Ð ¬îºÃ¢ÂôÀ¼ ¨Åò¾Ð. ¸¢ÆìÌôÀ¾¢ôÀ¸õ þýÛõ ÀÄ ÀâÁ¡½í¸¨Ç ±ð¼ ±ý Å¡úòÐì¸û.

  By: Suresh Kannan

  ReplyDelete
 6. §ÀðʨÂÔõ, À¼ò¨¾Ôõ Å¢¼×õ, ¸¢ÆìÌôÀ¾¢ôÀ¸ò¾¢ý ¿¨¼Ó¨È¸û(À¢¨Æ¢øÄ¡¾, ¾ÃÁ¡É «îº¢¼ø, ¯Ú¾¢Â¡É ºýÁ¡Éõ...) Á¢¸×õ À¡Ã¡ð¼ô À¼§ÅñʨÅ. ¯í¸û ÓÂüº¢Â¢ø ¦ÀÕ¦ÅüȢ¨¼Â Àòâ, ºò¡ þÕÅÕìÌõ Å¡úòÐì¸û.

  ReplyDelete
 7. வாழ்த்துக்கள் பத்ரி!

  By: karthikramas

  ReplyDelete
 8. வாழ்த்துக்கள் பத்ரி.

  ReplyDelete
 9. வாழ்த்துக்கள்!!!

  By: Siva

  ReplyDelete