Saturday, July 29, 2006

சென்னை உயர்நீதிமன்றப் புது நீதிபதிகள்

கே.எம்.விஜயன் நீதிபதியாக நியமிக்கப்படவில்லை.

புதிதாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள்:

1. K.வெங்கடராமன்
2. K.சந்துரு
3. V.ராமசுப்ரமணியன்
4. S.மணிகுமார்
5. A.செல்வம்

புகைப்படங்களும் செய்தியும் இங்கே.

No comments:

Post a Comment