Friday, January 07, 2011

புத்தகக் கண்காட்சி மூன்றாம் நாள்
.

2 comments:

  1. wink e reader பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா ?

    16 இந்திய மொழிகளில் படிக்கக்கூடிய மின்படிப்பான். பங்களூரில் தயாரிக்கிறார்களாம்.

    http://www.youtube.com/watch?v=Wa7SXFNQIKc

    ReplyDelete