Sunday, March 21, 2004

தொழில்நுட்பம்.காம்

தொழில்நுட்பம்.காம் என்றொரு "மின்னியல், மின்னணுவியல், கணினியியல், பொறியியல், அறிவியல், தொழில்நுட்பத் தகவல்தளம்" இயங்கிவருவதைப் பற்றி நேற்று என் நண்பர்கள் மூலம் அறிந்து கொண்டேன்.

இங்கு கலைச்சொல்லகராதி ஒன்றும் (ஆரம்பகட்ட நிலையில்) இருக்கிறது.

No comments:

Post a Comment