Tuesday, January 04, 2005

அள்ள அள்ளப் பணம்

[நான் ஈடுபட்டுள்ள கிழக்கு பதிப்பகம் வெளியிடும் புத்தகங்களில் என்னை மிகவும் கவர்ந்த சிலவற்றைப் பற்றி இங்கே எழுத இருக்கிறேன். அதில் இரண்டாவதாக இந்தப் புத்தகம்.]

கிழக்கு பதிப்பகம் தொடங்கிய முதல் சில நாள்களிலேயே பங்குச்சந்தை பற்றி ஓர் எளிமையான புத்தகத்தைக் கொண்டு வரவேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது. அப்பொழுது அறிமுகமானவர்தான் சோம.வள்ளியப்பன்.

பிப்ரவரி 2004, திசைகள் இயக்கம் சார்பாக ஆம்பூரில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது. அப்பொழுது ரயிலில் பிரயாணம் செய்யும்போது நானும் ராகவனும் வள்ளியப்பனுடன் இதைப்பற்றிப் பேசினோம். அவர் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டார். ஏப்ரல் 2004-ல் கையெழுத்தில் எழுதிய ஒரு பிரதி வந்துவிட்டது. ஆனால் முதலில் கையில் கிடைத்த பிரதியில் எனக்குத் திருப்தியில்லை. நிறைய மாற்றங்கள் செய்யவேண்டியிருந்தது.

அதன்பின் முன்னும் பின்னுமாக பிரதியை ஒழுங்குபடுத்த கிட்டத்தட்ட ஐந்து மாதங்கள் தேவைப்பட்டன. அதற்கிடையே வேறு எத்தனையோ பல புத்தகங்கள் எங்கள் பதிப்பகத்திலிருந்தே வெளிவந்துவிட்டன. வள்ளியப்பனுக்கு, தான் எழுதிய பங்குச்சந்தை பற்றிய புத்தகம் பதிப்பாகுமா என்ற சந்தேகமே வந்துவிட்டது.

கடைசியாக ஓரளவுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்க்கூடிய வகையில் பிரதியை ஒழுங்குபடுத்தியிருந்தேன்.

ஓ'ரெய்லி பதிப்பகத்தார் கணினித் தொழில்நுட்பத் துறையில் கொண்டுவரும் ஆழமான புத்தகங்களைப் போலல்லாமல் ".... for dummies" வரிசையைப் போன்ற மிக எளிமையான, ஆரம்ப நிலை வாசகர்களை - ஒன்றுமே தெரியாதவர்களை - சென்றடையுமாறு ஒரு புத்தகத்தைத்தான் முதலில் கொண்டுவர முடிவு செய்தோம்.

இந்தப் புத்தகத்தில் பங்குச்சந்தை பற்றிய மிக எளிய அறிமுகம் உண்டு. எல்லாவற்றுக்கும் இந்தியச் சூழ்நிலையிலான எடுத்துக்காட்டுகள். கம்பெனிகள், மூலதனம், பங்குகள், சந்தையில் லிஸ்ட் செய்வது, பங்குகளில் வர்த்தகம் செய்வது, பங்குகளின் முகப்பு விலை, சந்தை விலை, பங்குகளை எப்படி வாங்கி விற்பது, சந்தையில் ஏன் விலை ஏறுகிறது, இறங்குகிறது என ஒவ்வொரு சிறு விஷயமும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கிருந்து தொடங்கி P/E விகிதம், டெக்னிகல் அனாலிசிஸ் பற்றிய சிறு அறிமுகம் என பல நுணுக்கமான விஷயங்களைப் பற்றியும் வள்ளியப்பன் விளக்குகிறார். பங்குச்சந்தையின் மொழி ஆங்கிலமல்லவா? எனவே புத்தகத்தின் இறுதியில் பங்குச்சந்தை குழூஉக்குறிகளின் விளக்கம் முழுமையாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலச் சொற்றொடர், அதன் தமிழ் ஒலிவடிவம், அதன் பொருள், அதன் விளக்கம் என்று.

ஆனால் "சே, சுத்த போர்" என்று சொல்லாமல் படிப்பவரை மிக நெருக்கமாக வைத்துக்கொள்ளும் விதமாக வள்ளியப்பன் நிறையக் கதைகள் சொல்கிறார். படிக்கும்போது எங்குமே தொய்வு இல்லாமல் செல்வது புத்தகத்தின் சிறப்பு.

நான் அதிக நேரம் எடுத்து வேலை செய்த பிரதி என்பதால் எனக்கு இந்தப் புத்தகம் மிகவும் நிறைவை அளித்தது. மேலும் இந்தியச் சூழலில், இதுபோன்ற எளிதான பங்குச்சந்தை பற்றிய அறிமுகப் புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் கூடக் கிடைப்பதில்லை! வெளிநாட்டுப் புத்தகங்கள் எதையும் அப்படியே நேரடியாக இந்தியச் சூழலில் பயன்படுத்த முடியாது.

அள்ள அள்ளப் பணம், சோம.வள்ளியப்பன், கிழக்கு பதிப்பகம், அக்டோபர் 2004, விலை ரூ. 100

இணையத்தில் வாங்க: காமதேனு.com

3 comments:

 1. þó¾ô Òò¾¸ò¨¾ ¿¡ý Å¡º¢ò§¾ý. ¸¢ÆìÌô À¾¢ôÀ¸õ §À¡ð¼ ÒŠ¾¸í¸Ç¢ø ¿¡ý Å¡í¸¢Â Ó¾ø ÒŠ¾¸õ þо¡ý ±ýÀÐ ±ìŠðá ¾¸Åø. áÄ¡ÉÐ, «ÊôÀ¨¼ò ¾¸Åø¸Ù¼ý, Á¢¸ ±Ç¢¨Á¡¸×õõ µÃÇ×ìÌî Íšú¢ÂÁ¡¸×õ ±Ø¾ô ÀðÊÕó¾Ð. «í¸í§¸ ¦¸¡Îì¸ô ÀðÊÕìÌõ, ¦º¡ó¾ «ÛÀÅò¾¢Ä¡É ¯¾¡Ã½í¸Ùõ, Å¢„Âò¨¾ ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ Åº¾¢Â¡¸ þÕó¾Ð/þÕìÌõ. ÌÆôÀÁ¡¸ þÕó¾ º¢Ä Å¢„Âí¸Ç¢ø ¦¾Ç¢× À¢Èó¾Ð. ¬Â¢Ûõ, ±ÉìÌò §¾¡ýȢ º¢Ä ̨ȸû.

  1. «¨ÉòРŢ„Âí¸Ùõ, Àò¾¢ Àò¾¢Â¡¸ ÌðÊ ÌðÊò ¾¨ÄôÒ¸Ù¼ý, ¿øÄ ¸ð¼¨ÁôÀ¢ø º£Ã¡¸ «¨Áì¸ô ÀðÊÕó¾Ð. þó¾ ´ØíÌ, À¡÷ì¸ ¿ýÈ¡¸ þÕó¾¡Öõ , ÀÊì¸î ºÄ¢ôâðθ¢ÈÐ

  2. ÀíÌî ºó¨¾ ÀüÈ¢ «È¢óÐ ¦¸¡ûÙžü¸¡É ´Õ ¨¸§ÂÎ ±ý¸¢È «ÇÅ¢ø þÐ ´Õ ÓبÁÂ¡É áø. ¬É¡ø, ¿¡ý þýÛõ ¦¸¡ïºõ «¾¢¸Á¡¸ ±¾¢÷À¡÷ò§¾ý.

  3. ¿øÄ ¸ÉÁ¡É ¿¡ý-·À¢ì„ý ±¨¾Â¡ÅÐ ÀÊò¾¡ø, «Ð ±ý¨É ®÷ò¾¡ø. ¯¼ÉÊ¡¸ «Ð ¦¾¡¼÷À¡É ÁüÈ Òò¾¸í¸¨Ç §¾Ê µ¼¨ÅìÌõ. þÐ ¦ºöÂÅ¢ø¨Ä. ¦¸¡ïºõ Áº¡Ä¡ §º÷ì¸ô Àð¼ âô§À¡÷𨼠ÀÊôÀÐ §À¡Ä¢Õó¾Ð.


  By: cashewnut

  ReplyDelete
 2. þó¾ô Òò¾¸ò¨¾ ¿¡ý Å¡º¢ò§¾ý. ¸¢ÆìÌô À¾¢ôÀ¸õ §À¡ð¼ ÒŠ¾¸í¸Ç¢ø ¿¡ý Å¡í¸¢Â Ó¾ø ÒŠ¾¸õ þо¡ý ±ýÀÐ ±ìŠðá ¾¸Åø. áÄ¡ÉÐ, «ÊôÀ¨¼ò ¾¸Åø¸Ù¼ý, Á¢¸ ±Ç¢¨Á¡¸×õõ µÃÇ×ìÌî Íšú¢ÂÁ¡¸×õ ±Ø¾ô ÀðÊÕó¾Ð. «í¸í§¸ ¦¸¡Îì¸ô ÀðÊÕìÌõ, ¦º¡ó¾ «ÛÀÅò¾¢Ä¡É ¯¾¡Ã½í¸Ùõ, Å¢„Âò¨¾ ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ Åº¾¢Â¡¸ þÕó¾Ð/þÕìÌõ. ÌÆôÀÁ¡¸ þÕó¾ º¢Ä Å¢„Âí¸Ç¢ø ¦¾Ç¢× À¢Èó¾Ð. ¬Â¢Ûõ, ±ÉìÌò §¾¡ýȢ º¢Ä ̨ȸû.

  1. «¨ÉòРŢ„Âí¸Ùõ, Àò¾¢ Àò¾¢Â¡¸ ÌðÊ ÌðÊò ¾¨ÄôÒ¸Ù¼ý, ¿øÄ ¸ð¼¨ÁôÀ¢ø º£Ã¡¸ «¨Áì¸ô ÀðÊÕó¾Ð. þó¾ ´ØíÌ, À¡÷ì¸ ¿ýÈ¡¸ þÕó¾¡Öõ , ÀÊì¸î ºÄ¢ôâðθ¢ÈÐ

  2. ÀíÌî ºó¨¾ ÀüÈ¢ «È¢óÐ ¦¸¡ûÙžü¸¡É ´Õ ¨¸§ÂÎ ±ý¸¢È «ÇÅ¢ø þÐ ´Õ ÓبÁÂ¡É áø. ¬É¡ø, ¿¡ý þýÛõ ¦¸¡ïºõ «¾¢¸Á¡¸ ±¾¢÷À¡÷ò§¾ý.

  3. ¿øÄ ¸ÉÁ¡É ¿¡ý-·À¢ì„ý ±¨¾Â¡ÅÐ ÀÊò¾¡ø, «Ð ±ý¨É ®÷ò¾¡ø. ¯¼ÉÊ¡¸ «Ð ¦¾¡¼÷À¡É ÁüÈ Òò¾¸í¸¨Ç §¾Ê µ¼¨ÅìÌõ. þÐ ¦ºöÂÅ¢ø¨Ä. ¦¸¡ïºõ Áº¡Ä¡ §º÷ì¸ô Àð¼ âô§À¡÷𨼠ÀÊôÀÐ §À¡Ä¢Õó¾Ð.


  By: cashewnutBy: cashewnut

  ReplyDelete
 3. காஷூனட் -க்கு நாந்பிக்ஷனுக்கும் * பேக்சனுக்கும்(faction?) குழம்பிருச்சு போல இருக்கு. நட்டு இது புரிய வைக்கவேண்டிய புஸ்தகம், கற்பனையில் மிதக்க்வேண்டியது இல்ல!

  By: வீச்சறுவாள்

  ReplyDelete